Ystads Folkdansförening

Vi dansar för att det är roligt! Huvudsyftet är att bevara de gamla allmogedanserna, folkmusiken samt de unika och fina allmogedräkterna. Vi har ett eget hus som vi kan hyra ut till fester och möten. Vårt folkdanslag ställer gärna upp för olika uppvisningar

Vår styrelse består av:

Från Styrelsen

 

Överst från vänster: ordförande Bingo Olsson, ledamot Sven Andersson, suppleant Olle Persson, suppleant Anita Andersson, ledamot Britta Axelsson och ledamot Kerstin Olsson, saknas på bilden gör suppleant Christina Nyrén

 

Styrelsen för 2015 består av

 

Ordförande                          Bingo Olsson  omval             1 år

 

Styrelseled. kassör            Britta Axelsson                     kvarstår          1 år

Styrelseledamöter             Sven Andersson                   kvarstår          1 år

                                           Kerstin Olsson                     omval             2 år

                                           Christina Nyrén                    omval             2 år

 

Suppleanter                          Olle Persson                        omval             1 år

                                           Anita Andersson                  nyval              1 år

 

Revisorer                           Lisbeth Ahl                          omval            2 år

                                          Ingrid Thomasson                 kvarstår          1 år

Suppleanter                       Sonja Andersson                  omval             1 år

                                           Ola Persson                         omval             1 år

 

Dansledare                        Sven Andersson                   omval             1 år

                                           Bingo Olsson  omval             1 år

 

Fest kommittén                Sonja Andersson                  omval             1 år         sammankallande

                                          Christina Nyrén                    omval             1 år

                                          Bingo Olsson  omval             1 år

                                          Rune Göransson                   omval             1 år

                                          Anita Andersson                  nyval             1 år

 

Fanbärare                         Olle Persson                        omval             1 år

                                          Bengt Nilsson omval             1 år

Ersättare                             Sonja Andersson                  omval             1 år

                                          Ola Persson                         omval             1 år

                                          Cecilia Stjärnrup                 nyval               1 år

 

Valberedningen                 Sven Svensson                     omval             1 år         sammankallande

                                          Hans Nilsson                        omval             1 år

                                          Gudrun Broman                   omval             1 år

 

Hus ansvarig                      Sven Andersson                   omval             1 år

Brand ansvarig                  Åke Severinsson                  nyval              1 år

Trädgårds ansvarig               

Rabatter                               Hans Nilsson                        omval              1 år

Gräs och gårdsplan                Sven Svensson       skall tillfrågas                1 år

HLR ansvarig                      Bingo Olsson                                              1 år

                                            Sven Andersson                                         1 år

                                            Bärbel Persson                                           1 år