Ystads Folkdansförening

Vi dansar för att det är roligt! Huvudsyftet är att bevara de gamla allmogedanserna, folkmusiken samt de unika och fina allmogedräkterna. Vi har ett eget hus som vi kan hyra ut till fester och möten. Vårt folkdanslag ställer gärna upp för olika uppvisningar

Styrelsen

för 2019 består av

 

Ordförande                          Bingo Olsson                     omval             1 år

 

Styrelseled. kassör            Anita Andersson                  kvarstår          1 år

Styrelseledamöter             Sven Andersson                   kvarstår          1 år

                                           Kerstin Olsson                     omval             2 år

                                           Christina Nyrén                    omval             2 år

 

Suppleanter                       Olle Persson                        omval             1 år

                                          Birgit Nordahl                      omval              1 år

 

Revisorer                           Lisbeth Ahl                          omval            2 år

                                          Ingrid Thomasson                 kvarstår          1 år

Suppleanter                       Sonja Andersson                  omval             1 år

                                           Ola Persson                         omval             1 år

 

Dansledare                        Sven Andersson                   omval             1 år

                                          Anette & Ola Persson           omval             1 år

 

Fest kommittén                Anita Andersson                   omval            1 år        

sammankallande                 Bärbel Persson                     omval             1 år

                                         Christina Nyrén                    omval             1 år

                                         Bingo Olsson                        omval             1 år

                                         Rune Göransson                   omval             1 år

                                          

 

Fanbärare                         Cecilia Stjernerup                  omval             1 år

                                          Bengt Nilsson                       omval             1 år

Ersättare                             Sonja Andersson                  omval             1 år

                                          Ola Persson                         omval             1 år

                                          

 

Valberedningen               

Sammankallande                 Liselotte Nilsson                   omval             1 år
                                         Conny Axtelius                     omval             1 år
                                         Sonja Sjöberg                      nyval              1 år

 

Hus ansvarig                     Sven Andersson                   omval             1 år

Husansvarig ute                Sven Svensson                    omval             1 år
                                          Sven Andersson                   omval            1 år
                                          Bengt Nilsson                      omval            1 år

Brand ansvarig                  Åke Severinsson                  omval              1 år

Hjärtstartaransv.

                                          Bärbel Persson                    omval 1 år
                                          Bingo Olsson                       omval 1 år
                                          Sven Andersson                  omval 1 år